Extern vertrouwenspersoonHet aanduiden van een vertrouwenspersoon binnen of buiten de organisatie kan al veel van de onderliggende problemen in uw organisatie verhelpen. Onderzoek toont aan dat meer dan de helft van dit soort conflicten of probleemsituaties wordt verholpen door een gesprek met, of informele interventie door de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is iemand die luistert, adviseert, informeert middels een confidentieel gesprek. Het is een eerste hulp lijn die vooral probeert te ondersteunen door communicatieroutes uit te stippelen of samen een plan van aanpak samen te stellen. De vertrouwenspersoon kan een interventie doen, maar niets gebeurt zonder toestemming van de persoon die zich meldt met een probleem of conflict. Deze laatste heeft altijd de keuze of er iets wordt ondernomen of niet en met wie.

De vertrouwenspersoon is geen therapeut, vakbond of rechter. Het is iemand die zoekt naar openingen om de situatie terug in beweging te krijgen. Dit laatste is dan ook wat mij heeft gemotiveerd om de opleiding tot vertrouwenspersoon te volgen en mij als freelance extern vertrouwenspersoon ter beschikking te stellen van de kunstensector. Het verbindt op een bepaalde manier mijn hart voor de kunstensector met mijn eigen praktijk binnen Beyond the Spoken.

Barbara is extern vertrouwenspersoon van de organisaties en kunstenaars onder Klein Verzet, wpZimmer, kunstencentrum BUDA, Kunstencentrum nona, NEXT arts festival en Grip vzw.

© Beyond the spoken - privacy policy