Samenwerkingen en collectievenSIDHE


Sídhe is een collectief van makers met het oog op verwildering en transformatie. Ze dalen af door lagen en sluiers van beschaving om weer tot een essentie te komen, een wildheid, verbinding. Die verkenningstocht loopt langs allerlei formats en activiteiten: teksten, performances, podcasts, workshops, meditaties, stiltewandelingen, luistersessies, retraites, … Zorg voor het zelf, de gemeenschap en de planeet staat centraal in de praktijk van Sidhe.MOVING CLOSER


Collectief Moving Closer werd opgericht in april 2020, bij de aanvang van de pandemie. Moving Closer slaat een brug tussen kunst, zorg en (afscheids)rituelen. Vier vrouwen ontwikkelen vanuit hun expertise unieke projecten die ruimte creëren voor rouw, verlies en verdriet.

Moving Closer is Sophie De Somere (ONBETAALBAAR), Uus Knops (psychiater, auteur ‘Casper: een rouwboek’), Barbara Raes en Katrien Boogaerts (de dagen).

In het voorjaar van 2021 stonden ze ook mee aan de bakermat van Onumenten. Dit zijn cirkelvormige plekken die letterlijk een plaats willen geven aan individuele en collectieve verlieservaringen. Onumenten zijn plaatsen waar we verbinding kunnen voelen, samenhorigheid en troost. Moving Closer probeert samen met andere partners deze Onumenten op verschillende plaatsen in België te verwezenlijken.

www.onumenten.org
Zo ontwikkelden ze bijvoorbeeld het ritueel ‘Let’s Tick Together’ eind 2020, om verbondenheid en meer solidariteit op het eind van een complex coronajaar te creëren.

CONTRIBUTE


ConTribUte is een netwerk van mensen die hun passie, kennis en expertise hebben gebundeld tot een atypisch ondernemerscollectief met een gemeenschappelijke droom: échte duurzame transformatie genereren binnen bedrijven, overheden, profit- en non-profitorganisaties, NGO’s en alle andere maatschappelijke actoren.

ConTribUte wil bijdragen aan het scheppen van wendbare systemen met wakkere, (zelf)bewuste leiders en gepassioneerde medewerkers die vanuit hun ware potentie en kracht de organisatie helpen transformeren van groei naar bloei. Door maatschappelijke structuren en hun mensen op te tillen naar de beste versie van zichzelf staan zowel mens als organisatie stevig verankerd in een sterk veranderende wereld.

www.contributeworks.com© Beyond the Spoken - privacy policy