Werkplaats voor niet-erkend verliesBeyond the Spoken is een werkplaats voor niet-erkend verlies. Het leven is een aaneenschakeling van ‘vervelmomenten’: grote en kleine gebeurtenissen waarbij we afscheid nemen van het oude en een nieuwe fase verwelkomen. Sommige van die overgangen zijn duidelijk en officieel, zoals een geboorte, de puberteit of sterven. Andere komen veel minder aan de oppervlakte, worden maatschappelijk niet erkend, zijn onbespreekbaar wegens schaamte, schuld of taboe, en gaan – vaak onbewust – een heimelijk leven leiden in de diepe krochten van onze ziel. Het zijn nochtans niet te onderschatten kantelmomenten: een scheiding, een abortus, een zware operatie, het verlies van een lichaamsdeel, verminderde fertiliteit, loslaten van de jonge kinderjaren, een geslachtsverandering, een nieuwe gezinssamenstelling …

Omdat we er vaak geen vorm voor vinden, noch in beeld noch in klank, krijgt dit onzichtbare verdriet weinig ruimte om er ten volle te mogen zijn. Het is voor deze verstopte rouw dat Barbara Raes onder de naam van Beyond the Spoken verdiepende afscheidsrituelen creëert op maat van, en met respect voor de uniciteit elke cliënt.© Beyond the spoken - privacy policy