I LISTEN
Interactieve performance

I Listen is een interactieve performance in de stad over troost en verzet. Enerzijds ‘troost’, vanuit een universele behoefte om in het licht van de menselijke eindigheid op zoek te gaan naar nieuwe inzichten. Anderzijds creatief ‘verzet’ tegen verzurende maatschappelijke kaders door nieuwe vormen van zelforganisatie, inspraakfora of openlijk activisme.

Het project werd ontwikkeld i.h.k.v. een onderzoeksresidentie in 2015 in Vrijstaat O, Oostende en tijdens de lockdown in maart 2020 opnieuw uitgevoerd in Duitsland (Essen).© Beyond the spoken - privacy policy