ONTroerd
kortfilmprogramma en magazine

Gastcurator kortfilmprogramma
Dit op vraag van Sereni en kortfilm.be, het online platform voor kortfilm in Vlaanderen, cureerde Barbara Raes een kortfilmprogramma over het thema verstopte rouw.

Kortfilms zijn het medium bij uitstek om op korte tijd een staalkaart aan diverse invalshoeken, culturen en ideeën te ontdekken. Cinema diende deze avond als zacht bindmiddel tussen rouwbeleving, kunst en dialoog. Het programma werd vertoond in Kunstencentrum BUDA (Kortrijk, 9 november 2022). Andere gastcuratoren waren Maaike Neuville (Brussel, 7 november) en Sachli Gholamalizad (Antwerpen, 8 november). Aan de hand van een warm en troostend filmprogramma werd verlies en verdriet bespreekbaar gemaakt, maar ook samenzijn en het leven gevierd.

Magazine
ONTroerd is een trimestrieel magazine verschijnt 4 maal per jaar en op deze manier verlies en gemis een plaats wil geven in de maatschappij. In ONTroerd #4 lezen we verhalen van  persoonlijkheden en onderwerpen die getuigen van de diepe wortels. Piet Goddaer heeft het over de generatiekloof en de gevolgen daarvan in zijn muzikaal werk. Sachli Gholamalizad over de Iraanse samenleving aan de hand van kortfilms. Barbara Raes over verstopte rouw en haar project Acht x Afscheid Anders. Bart Stouten over muziek, stilte, de broosheid van het leven en de gigantische paradox in de kern van het bestaan.

www.ontroerd.be
© Beyond the spoken - privacy policy