MONUMENT VOOR MERCEDES
Koesterhuis, speelelement, gedenkmonument, ontmoetingsplek

Levensles voor Mercedes is een vzw die zich inzet om rouw en verlies bij kinderen meer bespreekbaar te maken. Mercedes overleed kort na de geboorte door een medische fout in het ziekenhuis. Drie jaar later willen de ouders een monument voor haar plaatsen in de tuin van vzw Berrefonds, een organisatie die zich inzet voor ouders met een doodgeboren kindje of ouders die een kindje verloren. De ouders van Mercedes vroegen aan Barbara Raes om na te denken over een ritueel. Het werd een speels monument dat multiple bruikbaar is als speelelement, gedenkmonument en ontmoetingsplek voor lotgenoten.

Het ontwerp is van Bram Deryckere van devanhut.
© Beyond the spoken - privacy policy