GENDERIDENTITEIT
Het complexe rouwproces bij identiteitsverandering

Het proces van afscheid nemen van een oude identiteit en de transformatie naar een nieuwe brengt een waaier aan emoties met zich mee. Voor de persoon zelf alsook voor diens omgeving is het niet altijd evident om hiermee op een passende manier mee om te gaan. Sommigen steunen en vieren mee, anderen hebben meer nood aan verstilling en rouw. Het ondergaan van een identiteitsverandering is vaak een lang proces en kent verschillende scharniermomenten. Een ondersteunend ritueel kan extra kracht, begrip en vertrouwen scheppen bij elk van deze momenten.


© Beyond the spoken - privacy policy